Materialen voor in de spreekkamer

Medicatie en therapietrouw

Bevat afbeeldingen

PratenPlaten: Medicijnen

In dit deel is er o.a. aandacht voor tabletten, insuline (bewaren), controle en alternatieve geneesmiddelen & kruiden.

Visueel materiaal in eenvoudig Nederlands. Met aanvullende (culturele) informatie voor behandelaars. Klik hier voor de volledige map

NDF

Bestaat uit tekst

Vertaaltabel

Veelvoorkomende gebruiksaanwijzingen in Nederlands, Engels, Arabisch (de officiële taal in Syrië), Tigrinya (een van de belangrijkste talen in Eritrea) en Farsi.

KNMP

Bevat afbeeldingen

Bijsluiter in beeld

Gepersonaliseerde bijsluiter met iconen. Op maat inzetbaar bij de voorlichting aan patiënten over hun geneesmiddelengebruik.

Eventueel te combineren met online leeromgeving

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA)

Bevat afbeeldingen

Informatiekaart Help mee aan je veilige behandeling in het ziekenhuis

Deze informatiekaart is bedoeld om een veilige behandeling in het ziekenhuis te bevorderen en de patiënt daar meer bij te betrekken.

Gevarieerde plaatjes, 2e pagina uitleg. Mondelinge toelichting behandelaar gewenst

Patiënten-federatie Nederland

Bevat afbeeldingen

Informatiekaart Medicatieoverzicht

Bedoeld om samen met de patiënt te zorgen voor een actueel medicatieoverzicht.

Gevarieerde plaatjes, 2e pagina uitleg. Mondelinge toelichting behandelaar gewenst

Patiënten-federatie Nederland

Bestaat uit tekst

Op reis met diabetes

Tips en adviezen

Diabetes Fonds

Bevat of is video

De Diabetesbox

Animaties om inzicht te krijgen in het dagelijks leven van de patiënt met diabetes

Youtube-kanaal voor oudere patiënten met een migratie-achtergrond met beperkte taalvaardigheden

Utrechts Fonds Achterstands-wijken (UFA)

Bestaat uit tekst

Europees medisch paspoort

Bevat gegevens over de patiënt, zijn of haar ziekten, aandoeningen en medicijngebruik. Ook is vermeld wie de behandelend arts is en wie er in dringende gevallen gewaarschuwd kan worden.

Kosten: € 19,50

Talen: Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Deens, Duits, Grieks, Italiaans, Portugees, Fins en Zweeds.

Sdu

Bestaat uit tekst

Medische verklaring Turks/Nederlands

Bevat alle relevante informatie voor de arts in Turkije.

In te vullen door behandelend arts

CAK

Bestaat uit tekst

Infoblad goed voorbereid op reis

Checklist

Hoog taalniveau, met voorleesfunctie

DIEP

Bevat afbeeldingen

Diabetes en ramadan

Digitale Ramadan-toolbox met medicatiekaart, eetadvieskaarten, posters, flyers en voorlichting voor gezamenlijke besluitvorming in Marokkaans-Arabisch, Riffijns en Turks.

Materialen te downloaden

NDF

Zelfredzaamheid

Bevat afbeeldingen

Handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?'

Begrijpelijk boekje in eenvoudig Nederlands over diabetes voor laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden.

2017, 126 pagina’s
Talen: Nederlands en Arabisch.

Met handleiding bij handboek voor zorgprofessionals, Gratis te downloaden.

Pharos

Bevat of is video

Instructievideo’s 'Bloedsuiker meten' en 'Insuline spuiten'

Eenvoudige gebruiksinstructie voor patiënten.

KNMP

Bevat afbeeldingen

Handreiking Migranten met diabetes

Dit instrument helpt in om gesprek te gaan met de patiënt en samen de barrières voor zelfmanagement in kaart te brengen.

Nu ook beschikbaar in Arabisch, Turks en Engels

NDF

Bestaat uit tekst

Infoblad Insuline bewaren

Praktische adviezen voor het bewaren van insuline.

Hoog taalniveau

DIEP

Bestaat uit tekst

Infoblad Goede voetenzorg

Praktische adviezen voor goede voetverzorging.

Hoog taalniveau

DIEP

Bevat afbeeldingen

Informatiekaart Gezond leven

Strip met informatie over gezonder leven en hoe de huisarts hierbij kan helpen.

Mondelinge toelichting behandelaar gewenst

Patiënten-federatie Nederland

Bestaat uit tekst

Informatie over patiëntenrechten

Geeft de rechten en plichten van de patiënt aan m.b.t. zorgverleners.

Mondelinge toelichting behandelaar gewenst

Patiënten-federatie Nederland

Bestaat uit tekst

Herstelcirkel in de wijk

Met een groepsgerichte aanpak type 2-diabetespatiënten leren zelf meer regie te nemen over hun leven.

Coöperatie Herstelcirkel

Bestaat uit tekst

Psychosociale ondersteuning en psychologische zorg

Met groepsprogramma’s, richtlijnen, onbegeleide zelfhulp, vragenlijsten en een rubriek Jong en Diabetes.

NDF ism met Amsterdam UMC, Diabetes-centrum / Diabetes Mentaal

Deel deze pagina