Achtergrondinformatie

Bestaat uit tekst

Whitepaper persoonsgerichte zorg; Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg?

De notitie laat zien wat er nodig is aan de kant van zorgverleners, patiënten en de organisatie van de zorg om van persoonsgerichte zorg een succes te maken. Of zoals het paper het noemt: om uw eigen ‘Huis van persoonsgerichte zorg’ te bouwen.

Vilans

Bestaat uit tekst

Handreiking Gezamenlijke besluitvorming

Ondersteunt proces van samen beslissen door behandelaars en patiënten met een chronische aandoening.

Heeft 4 onderdelen: Voorbereiden, Samen doelen opstellen, Samen zorgafspraken maken en Afspraken uitvoeren en evalueren

NHG i.s.m. Ineen, Zuyd, Zorginstituut Nederland, Maastricht University

Bestaat uit tekst

Handreiking Participatie allochtonen in gezondheidsbevordering

Concrete tips, adviezen en voorbeelden voor professionals die aan de slag willen met participatie door een allochtone doelgroep.

Gericht op actieve participatie

NIGZ

Bestaat uit tekst

Handreiking patiëntenparticipatie van migranten

Handreiking om participatie van cultureel diverse groepen te vergroten in onderzoek, kwaliteit en beleid in de zorg.

Pharos, CBO

Bestaat uit tekst

9 tips om samen te beslissen in de spreekkamer

Tips om naast adviseur en behandelaar ook coach te zijn.

De 9 tips zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van Kissling en Hamann (2008) en Van Staveren (2011).

Vilans

Bestaat uit tekst

Factsheet Samen beslissen

Hoe en waarom samen beslissen belangrijk is.

De gegevens komen voort uit literatuuronderzoek en expert-interviews

Patiëntenfederatie

Deel deze pagina