Achtergrondinformatie

Bestaat uit tekst

Toolkit laaggeletterdheid

Toolkit voor de omgang met laaggeletterden in de huisartsenpraktijk.

Informatie, tips en voorbeeldsituaties

LHV

Bestaat uit tekst

Islam en gezondheid

Visie op leven, ziekte en sterven.

Informatie, tips en voorbeeldsituaties

Huisarts-migrant.nl

Bestaat uit tekst

Taal is van levensbelang

Interviews, tips en adviezen om ervoor te zorgen dat mensen zelfredzamer, gelukkiger en gezonder kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Ontwikkeld om communicatie tussen zorgverleners en laaggeletterde patiënten te verbeteren.

Alliantie Taal is van levensbelang

Bevat afbeeldingen

Casussen uit achterstandswijken

Met tips en materialen ter ondersteuning van de benadering en behandeling van mensen die laaggeletterd zijn, moeite hebben met therapietrouw, met vage klachten komen of een andere culturele achtergrond hebben.

Ter ondersteuning van huisartsen

Pharos

Bestaat uit tekst

Toegankelijke praktijk voor iedereen

Stappenplan om de praktijk toegankelijker te maken.

Alleen online te raadplegen

Pharos

Bestaat uit tekst

Factsheet Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Veelvoorkomende situaties en tips voor de praktijk.

Met feiten en cijfers

Pharos

Bestaat uit tekst

Checklist 'Observaties in de apotheek'

Bekijkt de apotheek vanuit het perspectief van de laaggeletterde patiënt.

Deze checklist is ook inzetbaar in de huisartsenpraktijk

KNMP

Bestaat uit tekst

Zorg voor laaggeletterden, mensen met een migratieachtergrond en sociaal kwetsbaren

Wetenschappelijke kennis en praktische informatie (tips voor in de spreekkamer, voorlichtingsmaterialen en praktijkvoorbeelden) over deze doelgroepen in één publicatie samengebracht.

Verkrijgbaar via www.nhg.org/winkel.
Kosten: € 46,28 voor leden
NHG € 66,11 voor niet-leden

NHG en Pharos

Bestaat uit tekst

Informatie voor zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Met informatie over: taalbarrières, cultuurverschillen, verschillen in ziekte en behandeling in relatie tot etniciteit, migratie en sociaaleconomische positie.

Voorlichtingsmateriaal in eenvoudig Nederlands en andere talen

Huisarts-migrant.nl

Bestaat uit tekst

Feiten over Laaggeletterdheid

Makkelijk leesbare overzichten & video's met achtergrond/weetjes etc.

Stichting Lezen & Schrijven

Deel deze pagina