Bestaat uit tekst

9 tips om samen te beslissen in de spreekkamer

Tips om naast adviseur en behandelaar ook coach te zijn.

De 9 tips zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van Kissling en Hamann (2008) en Van Staveren (2011).

Vilans