In de categorie Laaggeletterden & migranten is informatie te vinden over het herkennen van laaggeletterdheid en het omgaan met communicatieproblemen, bijvoorbeeld een taalbarrière. Behandelaars kunnen de praktische materialen in de spreekkamer gebruiken voor voorlichting aan laaggeletterden en migranten met diabetes. Ook gezondheidsvaardigheden, mantelzorg, gesprekstechnieken en verschillende culturen zijn onderwerpen die met Laaggeletterden & migranten samenhangen en hier worden behandeld.

Materialen voor in de spreekkamer

Bestaat uit tekst

Taalzelftest - Met deze online test kunnen behandelaars snel inzicht krijgen in het taalniveau van patiënten

Bruikbaar als de behandelaar de vragen stelt

Stichting Lezen en Schrijven

Bestaat uit tekst

Toolkit Gezonde taal - Ontwikkeld om communicatie tussen zorgverleners en laaggeletterde patiënten te verbeteren

Deze bestaat uit losse kaarten en praktische hulpmiddelen, u kiest hoe en waarmee u aan de slag gaat

UMC

Bevat afbeeldingen

Handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?' - Voor diabetespatiënten met de onderdelen Wat is diabetes?, Wat kunt u zelf doen? en Met welke zorgverleners heeft u te maken?

Met veel afbeeldingen en in eenvoudig Nederlands. Aandacht voor andere culturen. Klik hier voor de Handleiding van het handboek voor zorgverleners  

Pharos

Bestaat uit tekst

Werken aan gezondheidsvaardigheden - Tips voor effectieve communicatie en hoe herken je mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Tips o.a.: stel niet teveel vragen tegelijk en focus op wat iemand al goed doet

Kennisplein chronische zorg

Achtergrondinformatie

Bevat afbeeldingen

Website Huisarts-migrant.nl - Wat moet de behandelaar weten over oudere migranten t.a.v. hun gezondheid

Biedt behandelaars cultuurspecifieke inzichten

Huisarts-migrant.nl

Bevat afbeeldingen

Feiten over Laaggeletterdheid - Makkelijk leesbare overzichten & video naar achtergrond/weetjes etc.

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen

Stichting Lezen & Schrijven

Mantelzorg

Bestaat uit tekst

Factsheet Mantelzorgers migranten - Veel oudere migranten beschouwen ‘succesvol ouder worden’ als het overdragen van taken en verantwoordelijkheden van de oudere aan de jongere generatie; hiermee wordt respect en eer getoond

Ook de zorgtaak, eerst van ouders naar kinderen, wordt nu overgedragen aan de kinderen: zij gaan voor hun ouders zorgen

Pharos

Educatie

Deel deze pagina